Typ10

Typ10

Leren typen: waarom?

Vlot kunnen typen is een vaardigheid die in een sterk gedigitaliseerde maatschappij als de onze vaak goed van pas komt. Ook op school wordt meer en meer gebruik gemaakt van computers en laptops. Blindelings je weg vinden op het toetsenbord, maakt dat het werken op de computer en het schrijven van teksten voor e-mails, voorbereidingen van spreekbeurten, samenvattingen, (boek)verslagen, enzovoort, veel vlotter verloopt. Voor kinderen die gebruik maken van digitale hulpmiddelen (zoals voorleesprogramma’s bij leesproblemen), is vlot kunnen typen een onmisbare vaardigheid.

Typ10

Leer typen in 10 lessen met 10 vingers met de methode TYP10

De aanpak van TYP10 is anders dan een klassieke typcursus.

Om de letters en letterposities aan te leren, wordt gebruik gemaakt van kleuren, figuren, auditieve en visuele tekst, spelvormen, invul- en denkoefeningen,… Op die manier worden meerdere leerkanalen (visueel, auditief, tactiel, geheugen,…) ingezet dan louter het motorische. Dit zorgt niet alleen voor meer afwisseling en een speelsere, meer motiverende manier van werken; het maakt de methode ook voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen zoals dyslexie, ASS, AD(H)D, fijn-motorische problemen,… toegankelijk.

De eerste 5 lessen werken we op een toetsenbord zonder scherm, waardoor de letterposities en de motoriek op een speelse manier kunnen worden aangeleerd, zonder de externe druk van mogelijke fouten. Alle letters worden een voor een en stapsgewijs aangeleerd: eerst wordt een cognitieve basis gelegd, van daaruit worden de letters motorisch aangeleerd en pas in een laatste stap wordt het typen geautomatiseerd. Thuis wordt er tussen elke les verder geoefend op het online leerplatform. Vanaf les 6 gebruiken we ook tijdens de les de TYP10 online module.

De nadruk ligt op het correct leren typen zonder op het toetsenbord te kijken, niet op het behalen van een zeer hoge typsnelheid. Na 10 lessen beheerst 92% van de deelnemers de basis van het typen.

Praktisch


Typ10
TYP10 in de Vlierbloesem: individueel of samen met vrienden

Op aanvraag kan je in de Vlierbloesem terecht voor typlessen, individueel of in een klein groepje van maximum 4 kinderen.

Leeftijd?

TYP10 is gericht op kinderen vanaf 9 jaar. Vanaf deze leeftijd doen er zich steeds vaker situaties voor waarin blind typen met 10 vingers van pas komt, op school en thuis. Soms zijn er echter goede argumenten om je kind al vroeger te laten starten met TYP10 (bijvoorbeeld om het gebruik van bepaalde software voor leerstoornissen te vergemakkelijken, of voor hoogbegaafde kinderen). Neem in dat geval gerust contact op, dan bekijken we samen wat mogelijk is.

Waar en wanneer?
  • Gedurende 10 weken volgt je kind 1 keer per week gedurende 1 uur les.
  • Al deze lessen gaan door in PP De Vlierbloesem.
  • Na elke les oefent je kind thuis verder op het online leerplatform van TYP10.
Huiswerk via het online leerplatform van TYP10

We verwachten dat je kind tussen twee lessen minimum 3 keer per week gedurende 10 à 15 minuten oefent op het online leerplatform van TYP10.

Om toegang te krijgen tot dit online platform, krijgt je kind een persoonlijke login. Deze blijft 1 jaar geldig, dus ook na de laatste les kan je kind nog verder thuis oefenen. Na 10 lessen heeft je kind de basis van het typen onder de knie, maar door te blijven oefenen, zal het typen meer en meer geautomatiseerd en steeds sneller worden.

Kostprijs?

220€
Vanaf 3 kinderen: 190 €

Inbegrepen: 10 lessen van 1 uur, persoonlijk werkboekje, gebruik didactisch materiaal, toegang tot het online leerplatform gedurende 1 jaar

Opgelet: je eigen laptop of chromebook met een AZERTY-toetsenbord dien je zelf mee te brengen!