Aanbod voor (vermoedelijk) hoogbegaafde / cognitief sterk functionerende kinderen

Intake

Een eerste verkennend gesprek


Heb je vermoedens dat je kind (hoog)begaafd is, maar blijf je twijfelen? Zit je met vragen en weet je niet goed waar te beginnen? Een eerste verkennend gesprek kan je misschien op weg helpen.

Elke vraag naar testing, diagnostiek of begeleiding start sowieso steeds met een uitvoerig intakegesprek met de ouders.

Tarief: 60€ / intakegesprek (incl. btw)

Diagnostiek

Indicatiestelling en intelligentie-onderzoek

diagnostiek hoogbegaafdheid

Wil je graag meer duidelijkheid over het al dan niet (hoog)begaafd zijn van je kind? Wil je meer inzicht in eventuele cognitieve sterktes en zwaktes?

Je kan in Praktijk De Vlierbloesem terecht voor een (vroege) signalering, intelligentie-onderzoek (afname intelligentietest) en een uitgebreid hoogbegaafdheidsonderzoek.

Meer info

Individuele coaching

Eén-op-één begeleiding

coach hoogbegaafd

Hoogbegaafde kinderen lopen vaker dan gemiddeld aan tegen leerhindernissen die de ontwikkeling van hun potentieel in de weg staan. Dit heeft te maken met de eigenheid van het hoogbegaafd zijn op zich. Zo verloopt/verliep het leren veelal te lang te gemakkelijk, waardoor het kind niet geleerd heeft om te gaan met tegenslagen, bang wordt om fouten te maken, niet leert plannen en organiseren, enz.

In een één-op-één begeleiding onderzoek ik samen met je kind waar het precies tegenaan loopt en gaan we daarmee vervolgens aan de slag.

Meer info

Leren met Lef groepstrajecten

Ontdek de groei-mindset in kleine groepjes

groeimindset

Anders dan vaak verwacht wordt, zijn er heel wat (hoog)begaafde kinderen die: kampen met faalangst, uitdagingen vermijden, fouten als een ramp zien, geen hulp durven vragen, bang zijn om af te gaan, weinig vertrouwen hebben in hun eigen kunnen, liefst verdwijnen in een groep dan zichzelf te tonen,… Ze zitten vast in een zogenaamde “fixed mindset”.

Het “Leren met Lef” groepstraject bestaat uit 8 sessies, waarin kinderen kennis maken met de groeimindset van Carol Dweck. Het staat open voor alle kinderen met (risico op) problemen omwille van een vaste mindset.

Meer info

Workshops

Ontmoetingsmomenten en activiteiten

workshops en activiteiten hoogbegaafd

Hoogbegaafde kinderen vinden soms moeilijk aansluiting bij leeftijdsgenoten. Ze missen ontwikkelingsgelijken, kinderen met gelijkaardige interesses, een echte ‘klik’ met iemand. Via ontmoetingsmomenten en workshops proberen we kinderen met elkaar in contact te brengen, om de kans op het vinden van die ‘klik’ te vergroten.

Meer info