Signalering, testing en diagnostiek

Optie 1

Signalering (hoog)begaafdheid van 2.5 tot 4 jaar


test hoogbegaafdheid
Wat?

Om zicht te krijgen op leer- en onderwijsbehoeften van cognitief begaafde kinderen, is een IQ-test niet altijd noodzakelijk. Vaak volstaat een indicatiestelling of signalering van cognitieve begaafdheid reeds om aan de slag te gaan, thuis en op school. Daarom bied ik de optie aan om meer verdiepend in te gaan op signalen van (hoog)begaafdheid in de ontwikkelingsgeschiedenis en in het huidig beeld en functioneren van uw kind, zonder formele IQ-test of formele diagnose.

 • Oudergesprek en vragenlijsten
  We bekijken samen de ontwikkelingsgeschiedenis van uw kind en het beeld dat u zelf van uw kind heeft. Indien zowel u als de school hierin toestemmen, kan dit verder worden aangevuld met een vragenlijst voor de (zorg)leerkracht.
 • Verslag
  Ik streef ernaar om u binnen de 4 weken na de laatste sessie een verslag te bezorgen.
Voor wie?

Kinderen van 2.5 tot 4 jaar met een vermoeden van (hoog)begaafdheid.

Waar en wanneer?

Gesprekken met ouders vinden op het afgesproken moment plaats in PP De Vlierbloesem.

Tarief:

150€ (incl. btw)
Inbegrepen: oudergesprek, vragenlijsten, schriftelijk verslag
Wenst u naderhand ook een intelligentieonderzoek, dan wordt dit tarief aangevuld tot het tarief van optie 3.

Optie 2

Signalering (hoog)begaafdheid van 4 tot 12 jaar


test hoogbegaafdheid
Wat?

Om zicht te krijgen op leer- en onderwijsbehoeften van cognitief begaafde kinderen, is een IQ-test niet altijd noodzakelijk. Vaak volstaat een indicatiestelling of signalering van cognitieve begaafdheid reeds om aan de slag te gaan, thuis en op school. Daarom bied ik de optie aan om meer verdiepend in te gaan op signalen van (hoog)begaafdheid in de ontwikkelingsgeschiedenis en in het huidig beeld en functioneren van uw kind, zonder formele IQ-test of formele diagnose.

 • Oudergesprek en vragenlijsten
  We bekijken samen de ontwikkelingsgeschiedenis van uw kind en het beeld dat u zelf van uw kind heeft. Indien zowel u als de school hierin toestemmen, kan dit verder worden aangevuld met een vragenlijst voor de (zorg)leerkracht.
 • Kennismaking en observatie tijdens spelmoment
  Ik maak kennis met uw kind en observeer gericht een aantal aspecten o.a. tijdens een spelmoment. Aan de hand van doelgerichte vragen peil ik naar het beeld dat je kind over zichzelf en zijn eigen leren heeft. (Duurtijd +/- 1 uur)
 • Verslag en feedbackgesprek
  Ik streef ernaar om binnen de 4 weken na de laatste sessie een mondeling feedbackgesprek in te plannen. U krijgt dan ook een schriftelijk verslag.
Voor wie?

Kinderen van 4 tot 12 jaar (basisonderwijs) met een vermoeden van (hoog)begaafdheid.

Waar en wanneer?

Alle gesprekken en observaties vinden plaats op afspraak in PP De Vlierbloesem

Tarief:

230€ (incl. btw)
Inbegrepen: oudergesprek, vragenlijsten, spelobservatie, feedbackgesprek en schriftelijk verslag

Verkiest u naderhand om deze signalering uit te breiden tot een formele diagnostiek (hoog)begaafdheid (d.i. incl. IQ-onderzoek), wordt het tarief aangevuld tot het tarief van optie 3.

Optie 3

Uitgebreid (hoog)begaafheidsonderzoek incl. IQ-test


iq test hoogbegaafd
Wat?
 • Oudergesprek(ken) en vragenlijsten
  Hoogbegaafdheid omvat meer dan een IQ-cijfer. De ontwikkelingsgeschiedenis van uw kind en het beeld dat u zelf van uw kind heeft, maken mee deel uit van het hoogbegaafdheidsonderzoek. Indien zowel u als de school hierin toestemmen, kan dit verder worden aangevuld met een vragenlijst voor de (zorg)leerkracht.
 • Kind-sessie 1: Kennismaking en observatie tijdens spelmoment (vanaf 4 jaar)
  In een eerste sessie maak ik kennis met uw kind en observeer ik gericht een aantal aspecten o.a. tijdens een spelmoment. Aan de hand van doelgerichte vragen peil ik naar het beeld dat je kind over zichzelf en zijn eigen leren heeft. (Duurtijd +/- 1 uur)
 • Kind-sessie 2: Testafname
  Afhankelijk van de leeftijd van uw kind, wordt de intelligentie in kaart gebracht met de WPPSI-IV-NL (vanaf 2.5 jaar) of de WISC-V-NL (vanaf 6 jaar). Beide testen zijn wetenschappelijk valide en betrouwbaar en worden erkend door scholen, het CLB en het RIZIV. Voor kinderen onder 4 jaar gaat het om een verkorte versie.
 • Onderzoeksverslag en feedbackgesprek.
  Ik streef ernaar om binnen de 4 weken na de laatste sessie een mondeling feedbackgesprek in te plannen. U krijgt dan ook een schriftelijk onderzoeksrapport van de afgenomen intelligentietest en een diagnostisch verslag.
Voor wie?

Kinderen van 2.5 tot en met 12 jaar (basisonderwijs) met een vermoeden van (hoog)begaafdheid.

Waar en wanneer?
 • Alle gesprekken en sessies gaan door op afspraak, in PP De Vlierbloesem
 • Het intelligentieonderzoek vindt steeds plaats op afspraak en in de voormiddag, zodat je kind uitgerust en fris is.
 • Sessie 1 en sessie 2 kunnen aansluitend, of op aparte dagen worden ingepland, afhankelijk van wat voor uw kind het meest optimaal is.
Tarief:

< 4 jaar: 350€ (incl. btw)
Inbegrepen: oudergesprek, vragenlijsten, intelligentieonderzoek, feedbackgesprek en uitgebreid verslag

> 4 jaar: 490€ (incl. btw)
Inbegrepen: oudergesprek, vragenlijsten, spelobservatie, intelligentieonderzoek, feedbackgesprek en uitgebreid diagnostisch verslag

Optie 4

Intelligentieonderzoek (IQ-test)


iq test hoogbegaafd
Wat?
 • Afname intelligentietest.
  Een intelligentieonderzoek geeft een beeld van de cognitieve capaciteiten van je kind. Naast een inschatting van de algemene intelligentie (totaal-IQ), geeft de test inzicht in sterkere en minder sterke kanten op cognitief vlak. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind, wordt de intelligentie in kaart gebracht met de WPPSI-IV-NL (vanaf 4 jaar) of de WISC-V-NL (vanaf 6 jaar). Beide testen zijn wetenschappelijk valide en betrouwbaar en worden erkend door scholen, het CLB en het RIZIV. Voor een intelligentietest in het kader van terugbetaling logopedie: klik hier
 • Onderzoeksverslag en feedbackgesprek.
  Ik streef ernaar om binnen de 4 weken na de laatste sessie een mondeling feedbackgesprek in te plannen. U krijgt dan ook een schriftelijk onderzoeksrapport.
Voor wie?

Kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar.

Waar en wanneer?
 • Het onderzoek vindt steeds plaats op afspraak en in de voormiddag, zodat je kind uitgerust en fris is.
 • Het onderzoek en feedbackgesprek vinden plaats in PP De Vlierbloesem
Tarief :

300€ (incl. btw)
Inbegrepen: intelligentieonderzoek, schriftelijk onderzoeksrapport met mondelinge toelichting

Optie 5

Onderzoek met de KIQT+


Wat?
 • Voorafgaand aan het onderzoek vindt steeds een gesprek plaats met beide ouders.
 • De afname van de KIQT+ vindt plaats tijdens één sessie, op een met u afgesproken moment.
 • U ontvangt een schriftelijk onderzoeksrapport van de KIQT+ tijdens een mondelinge toelichting.

Meer info over de KIQT+

Voor wie?

Kinderen van 5 tot en met 10 jaar met een vermoeden van (hoog)begaafdheid

Wanneer?

Het onderzoek vindt steeds plaats op afspraak en in de voormiddag, zodat je kind uitgerust en fris is. Zowel het onderzoek als het feedbackgesprek vindt plaats in PP De Vlierbloesem.

Tarief:

180€ (incl. btw)
Inbegrepen: testafname, schriftelijk onderzoeksrapport met mondelinge toelichting